W jakim celu wykonuje się opinie techniczne?

Wszystkie przebudowy i modernizacje budynku, nawet niewielkie, muszą być poprzedzone opinią techniczną wystawioną przez inżyniera budowlanego lub technika budowlanego. Wykonuje się ją na podstawie oględzin obiektu i analizy dokumentacji projektowej. Dlaczego opinia techniczna jest tak ważna? 

Każdy obiekt budowlany musi spełniać normy bezpieczeństwa i wszystkie inne wymogi określone przez przepisy nie tylko w momencie oddania do użytku, ale także po wielu latach. Informacje zawarte w opiniach i ekspertyzach technicznych pozwalają ocenić aktualny stan budynku i określić możliwości jego bezpiecznej, zgodnej z prawem przebudowy.

Czym różni się opinia techniczna od ekspertyzy?

Opinia techniczna sporządzana jest na podstawie oględzin budynku oraz dotyczącej go dokumentacji. Powinna zawierać opis budynku wraz z opisem jego poszczególnych elementów takich jak ściany, dach, strop i fundamenty, a także zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Do opinii technicznej dołącza się również dokumentację fotograficzną i rysunki, opisy wykonanych badań, pomiary i obliczenia informujące o dopuszczalnych wartościach obciążeń elementów konstrukcji. Opinia techniczna powinna także zawierać wnioski końcowe wraz z zaleceniami na przyszłość.

Ekspertyza jest bardziej szczegółowym opracowaniem. Są do niej potrzebne dodatkowe pomiary, obliczenia i badania. Ekspertyzę wykonuje się, jeśli po wstępnych oględzinach specjalista stwierdzi, że obecne ślady zużycia (na przykład pęknięcia tynku i przemieszczenia elementów konstrukcyjnych) wymagają wnikliwszych badań.

W jakich sytuacjach potrzebna jest opinia techniczna?

Jeśli planujesz modernizację obiektu budowlanego, który ma wiele lat, konieczne będzie sprawdzenie jego stanu przez eksperta i wydanie opinii technicznej. Przedstawia się ją później w urzędzie, w którym był składany wniosek o pozwolenie w ingerencję w konstrukcję budynku. Zakup nieruchomości to sytuacja, w której opinia nie jest konieczna, ale może być bardzo przydatna. Jeśli chcesz upewnić się, czy cena budynku jest adekwatna do jego aktualnego stanu technicznego, przed podjęciem ostatecznej decyzji poproś specjalistę o wydanie opinii. Straty związane z wadami, które mogą ujawnić się w przyszłości, są zwykle dużo większe niż koszt wydania opinii.

Opinia techniczna jest także przydatna przy planowaniu remontu i oszacowaniu jego kosztów. Jeśli na budynku pojawiły się zarysowania, pęknięcia czy rysy na stropach, problemy z otwieraniem drzwi i okien, tylko specjalista będzie umiał ocenić, jak bardzo poważne są to uszkodzenia. Wyda także rekomendacje do przeprowadzenia konkretnych działań, mających na celu rozwiązanie problemów.

Powrót do realizacji

Tel: +48 58 742 31 95 | E-mail: biuro@konte.gda.pl | ul. Jabłoniowa 20 / 212 A, 80-175 Gdańsk

ⓒ Konte Sp. z o.o.

Realizacja: Web Room Studio