Przygotowanie projektu budowlanego. Opis krok po kroku

Projekt budowlany powinien być także dostosowany do danego obiektu i stopnia skomplikowania, niezbędnych do wykonania, robót budowlanych. Musi być przygotowany zgodnie z warunkami zabudowy, zagospodarowania terenu oraz z przepisami środowiskowymi czy BHP.

Rodzaje projektów budowlanych

Projekt budowlany składa się razem z pozwoleniem na budowę obiektu. Nigdy nie jest taki sam, ponieważ inne są wymagania inwestora i możliwości stawiania nieruchomości obiektu. Zależy więc od samej działki i gruntu. Istnieją podstawowe podziały projektów. Koncepcyjny jest wstępnym planem, tworzonym zgodnie z oczekiwaniami inwestora i możliwościami lokalizacyjnymi oraz technicznymi. Natomiast projekt budowlany powstaje w momencie składania wniosku o pozwolenie na budowę i zawiera precyzyjnie określone rozwiązania konstrukcyjne, techniczne, materiałowe, jak i technologię oraz sposób, w jaki ma powstać obiekt. Mamy też projekt przetargowy – opracowywany w celu wyłonienia wykonawcy robót oraz wykonawczy, ze szczegółami technicznymi, który powstaje dopiero, po uzyskaniu wszelkich zezwoleń. Konspekt jest ważny dla firmy budowlanej i pozwala wykonać kosztorys.

Przygotowanie projektu budowlanego. Opis krok po kroku

Pierwszym etapem jest poznanie potrzeb i oczekiwań inwestora. Ten moment jest niezwykle ważny, bo architekt tworzy go zgodnie z potrzebami i upodobaniami zleceniodawcy. Klient przedstawia wskazówki, zdjęcia różnych obiektów, by jak najbardziej nakreślić wygląd budynku, placu, ogrodu, garażu itp. Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o sprawdza, czy może zrealizować taki projekt. Znając pomiary, opracowuje układ pomieszczeń, rozmieszcza ściany działowe, okna, drzwi itp. Wykonuje wstępną wizualizację obiektu. Po akceptacji przez inwestora dopracowuje szczegóły, czyli tworzy projekt wykonawczy, który zawiera ogrzewanie, instalacje, przekroje pomieszczeń, elementy wyposażenia wnętrza, szczegółowy opis rozwiązań architektonicznych i materiałowych. Architekt nadzoruje przebieg prac, konsultując z wykonawcami każdy etap realizacji projektu.

Powrót do realizacji

Tel: +48 58 742 31 95 | E-mail: biuro@konte.gda.pl | ul. Jabłoniowa 20 / 212 A, 80-175 Gdańsk

ⓒ Konte Sp. z o.o.

Realizacja: Web Room Studio