Projekty techniczne

Nasze biuro zajmuje się między innymi przygotowywaniem projektów technicznych, które są jednym z elementów projektów budowlanych. Opracowywane przez nas dokumenty są zgodne z ustawą prawa budowlanego i zawierają wszystkie niezbędne informacje. W ich skład wchodzą części opisowe oraz rysunkowe. Na podstawie projektów technicznych można dokładnie określić kosztorys budowy danego obiektu. W oparciu o nie, po zakończeniu wszystkich prac, opracowywana jest również dokumentacja powykonawcza.

Co znajduje się w projektach technicznych?

Projekty techniczne składają się z kilku kluczowych elementów, które określa ustawa – Prawo budowlane. Według znowelizowanej we wrześniu 2020 roku normy prawnej projekty techniczne budynków muszą zawierać rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystykę energetyczną, rozwiązania techniczne i materiałowe. Jeśli jest to konieczne powinna się w nich również znaleźć dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. W projektach technicznych musi również zostać określony między innymi stopień skomplikowania robót budowlanych, warunki ochrony przeciwpożarowej czy charakter budynku.

Tel: +48 58 742 31 95 | E-mail: biuro@konte.gda.pl | ul. Jabłoniowa 20 / 212 A, 80-175 Gdańsk

ⓒ Konte Sp. z o.o.

Realizacja: Web Room Studio