Kiedy warto zamówić opinię techniczną?

Każdy remont, zakładający ingerencję w konstrukcję domu, czyli polegający na jego przebudowie, modernizacji, a nawet wykonaniu dodatkowych otworów w ścianach, musi być poprzedzony opinią techniczną. Wszystko, co warto o niej wiedzieć znajdziesz w naszym wpisie.

Czym jest opinia techniczna?

Opinia techniczna przygotowywana jest na podstawie oględzin obiektu oraz analizy jego dokumentacji projektowej. Osobami, upoważnionymi do jej wystawienia są przede wszystkim inżynier budowlany i technik budowlany. Wydaną opinię pozytywną przedstawia się w urzędzie, właściwym dla złożenia wniosku o pozwolenie na ingerencję w konstrukcję budynku. Ocena techniczna będzie szczególnie pomocna w szacowaniu remontu nieruchomości z rynku wtórnego.

Co powinno znaleźć się w opinii technicznej?

Opinia techniczna powinna zawierać takie elementy, jak opis budynku razem z opisem jego poszczególnych elementów: ścian, stropu, dachu oraz fundamentów, a także ze wskazaniem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Ponadto w opinii technicznej powinny znaleźć się:

  • dokumentacja fotograficzna oraz rysunkowa badanych elementów,
  • opis wykonanych badań,
  • pomiary i obliczenia określające dopuszczalne obciążenia elementów konstrukcji.

W dobrze sporządzonej ocenie technicznej nie powinno zabraknąć także logicznie i klarownie sformułowanych wniosków, zawierających ocenę przyczyn ewentualnych usterek oraz zaleceń i rekomendacji na przyszłość.

Warto zdać sobie sprawę, że zakres opinii technicznej zależy od celu jej wykonania. Dlatego każdorazowo przed wykonaniem oceny technicznej spotykamy się z naszymi klientami i przeprowadzamy szczegółowy wywiad, mający na celu ustalenie, na które elementy budynku mamy zwrócić szczególną uwagi i jakich pomiarów dokonać. Niezbędne będą również wcześniejsze oględziny budynku przez naszych specjalistów i przeanalizowanie przez nich dokumentacji projektowej. Dzięki temu będziemy mogli z pełną odpowiedzialnością ocenić, czy planowane przez inwestorów prace są możliwe do wykonania i czy są one opłacalne.

Powrót do realizacji

Tel: +48 58 742 31 95 | E-mail: biuro@konte.gda.pl | ul. Jabłoniowa 20 / 212 A, 80-175 Gdańsk

ⓒ Konte Sp. z o.o.

Realizacja: Web Room Studio