Jak uzyskać dofinansowanie na remont budynku zabytkowego?

Przeprowadzenie remontu budynku zabytkowego nie jest prostym zadaniem. Wymaga spełnienia dużej ilości wymagań formalnych. Zabronione jest przeprowadzanie remontu takiego budynku bez uzyskania odpowiednich zgód. Przez to, że odnowienie budowli zabytkowej może być znacznie droższe od renowacji nowego budynku, możliwe jest uzyskanie dofinansowania nawet do 100% kosztów remontu.

W jakim przypadku można ubiegać się o dofinansowanie?

Istnieje kilka miejsc, w których możliwe jest uzyskanie dotacji na renowację zabytkowego budynku. Można ubiegać się o nią u wojewódzkiego konserwatora zabytków, u organu stanowiącego gminę, powiat lub samorząd województwa oraz u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W każdym przypadku budynek musi być wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki organizacyjne, które posiadają zabytek.

Wniosek o dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego można składać przed upływem 3 lat od wykonania prac lub przed ich rozpoczęciem do 31 marca, lub 31 października. Terminy te nie obowiązują w przypadku, gdy zabytek został uszkodzony w wyniku katastrofy budowlanej.

Składanie wniosku krok po kroku

Przed rozpoczęciem wnioskowania o dotację warto przygotować dokumenty potrzebne do wykonania renowacji, m.in. projekt obiektu zabytkowego, program prac, czy decyzję o wpisie do rejestru zabytków. Wniosek o dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego można złożyć przez internet. W tym celu należy założyć konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta. Ważne jest, aby przesłać w załączniku 5 do 15 zdjęć obiektu zabytkowego. Wniosek zostaje sprawdzony przez Departament Ochrony Zabytków. Musi dostać odpowiednio wysoką ocenę, aby możliwe było udzielenie dofinansowania. O tym, czy wniosek został rozpatrzony negatywnie, czy pozytywnie można dowiedzieć się ze strony internetowej ministerstwa. Jeśli petycja zostanie zaakceptowana, konieczne jest przekazanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

Powrót do realizacji

Tel: +48 58 742 31 95 | E-mail: biuro@konte.gda.pl | ul. Jabłoniowa 20 / 212 A, 80-175 Gdańsk

ⓒ Konte Sp. z o.o.

Realizacja: Web Room Studio