Jak otrzymać pozwolenie na modernizację zabytku?

Modernizacja budynku jest ogromnym przedsięwzięciem. Staje się jeszcze trudniejsza, kiedy budynek, który ma zostać wyremontowany, jest zabytkiem. Tego typu budowle polegają szczególnej ochronie, dlatego konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności. Należy uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę.

Co zrobić, aby uzyskać pozwolenie na remont zabytkowego budynku?

Pierwszym etapem koniecznym do rozpoczęcia robót przy budynku wpisanym do rejestru zabytków jest uzyskanie pozwolenia wydanego przez właściwego ze względu na położenie budynku wojewódzkiego konserwatora zabytków. Niektórzy wojewódzcy konserwatorzy zabytków przekazali uprawnienia do wydawania pozwoleń gminnym, miejskim i powiatowym konserwatorom, dlatego trzeba dokładnie sprawdzić, który urząd jest właściwy.

Pierwszym dokumentem, który trzeba złożyć do urzędu, jest wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót. Kolejne niezbędne dokumenty to projekt budowy i program robót budowlanych. Trzeba również przygotować potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej oraz dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z zabytku.

W naszym biurze projektowym w Gdańsku pomożemy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonanie modernizacji budynku z wyrażoną zgodą na jego remont jedynie przez konserwatora zabytków będzie samowolą budowlaną. Pozwolenie na budowę można uzyskać w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Tu również trzeba przedstawić projekt budowlany. Niezbędne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Inne dokumenty uzależnione są od tego, jaki rodzaj budowy planuje się przeprowadzić oraz czy jest to budynek publiczny, czy prywatny.

Powrót do realizacji

Tel: +48 58 742 31 95 | E-mail: biuro@konte.gda.pl | ul. Jabłoniowa 20 / 212 A, 80-175 Gdańsk

ⓒ Konte Sp. z o.o.

Realizacja: Web Room Studio