Jak czytać projekty techniczne domów?

Każdy projekt domu posiada szczegółową dokumentację techniczną. Zawiera ona wszystkie potrzebne informacje dotyczące projektowanego budynku. Dla osoby niedoświadczonej może wyglądać na bardzo skomplikowaną i niezrozumiałą ze względu na ilość zawartych w niej symboli. Jest jednak szereg informacji, które nawet niedoświadczona osoba może odczytać.

Dlaczego warto zapoznać się z częścią opisową projektu?

Elementem projektu domu jest część opisowa. Jest ona ściśle powiązana z dokumentacją rysunkową. Dzięki niej łatwiej jest zrozumieć poszczególne symbole znajdujące się na rysunkach. Opis zawiera podstawowe parametry budynku, takie jak zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń. W tej części znajdują się również dane konstrukcyjno-materiałowe opisujące wszystkie elementy domu i materiały, z których mają zostać wykonane. Informacje te są bardzo szczegółowe, zawierają dokładne dane na temat rodzaju betonu, stali czy pustaków, które mają zostać użyte do budowy domu.

Opis zawiera również informacje na temat części konstrukcyjnej, czyli założeń projektowych, na podstawie których zostały obliczone elementy konstrukcyjne budynku. Kolejnymi danymi, które znajdują się w opisie, są projekty instalacji i charakterystyka energetyczna budynku.

Informacje zawarte na rzutach i przekrojach budynku

W projektach budowlanych znajduje się również dokumentacja rysunkowa. Zawiera rzuty kondygnacji, fundamentów i dachu, przekroje budynku, widok elewacji, a także zestawienie stolarki. Na rysunkach zostały schematycznie zilustrowane elementy, które objaśniono w opisie projektu.

W rzutach kondygnacji przedstawiony jest przekrój budynku 1 metr nad podłogą, pokazujący obrys wszystkich elementów znajdujących się na danej kondygnacji. Grubymi liniami zaznaczone są elementy konstrukcyjne. Cienkimi ściany działowe, okna, drzwi czy schody. Linią przerywaną oznacza się elementy znajdujące się powyżej 1 m.

Na rysunkach występuje duża ilość skrótów, których objaśnienia znajdują się w opisie lub obok rysunku.

Pomieszczenia oznaczane są numerami. Pierwsza liczba określa kondygnację a druga kolejne pomieszczenia.

Powrót do realizacji

Tel: +48 58 742 31 95 | E-mail: biuro@konte.gda.pl | ul. Jabłoniowa 20 / 212 A, 80-175 Gdańsk

ⓒ Konte Sp. z o.o.

Realizacja: Web Room Studio