Ekspertyza techniczna. Co powinna zawierać?

Jednym z często spotykanych terminów w branży budowlanej jest ekspertyza techniczna. Przeprowadzenie jej może być zlecone wyłącznie rzeczoznawcy budowlanemu, który ma stosowne uprawnienia i ma na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w stanie technicznym badanego budynku. Dzięki ekspertyzie można wskazać elementy, które zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji. Odpowiednio przygotowana ekspertyza techniczna, musi zawierać wiele elementów, by była kompletna. Z czego składa się ekspertyza techniczna i kiedy warto zlecić jej wykonanie rzeczoznawcy budowlanemu?

Co zawiera ekspertyza techniczna?

Rzeczoznawca, który sporządza ekspertyzę techniczną, musi przestrzegać ściśle określonych procedur i zawrzeć w niej niezbędne informacje. Każdy dokument powinien zawierać opis badanego przedmiotu i  jego elementów poddanych badaniom. Mowa tutaj również o materiałach, z których zostały wykonane czy zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (w tym również informacje o posadowieniu fundamentów, stropie dachu i konstrukcji ścian). Istotnym elementem ekspertyzy technicznej jest również określenie celu, któremu ma służyć przeprowadzenie jej.

Ekspertyza techniczna musi zawierać również dokumentację przeprowadzonych działań i wyniki badań. Mowa tutaj o zdjęciach i rysunkach badanych elementów oraz stosownych wyliczeniach. Rzeczoznawca budowlany może na przykład wyliczyć maksymalne obciążenia elementów konstrukcji budynku. Po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych badań konieczne jest również spisanie wniosków, które są jednym z ważniejszych elementów ekspertyzy. Powinien w niej zostać zawarty opis przyczynowo-skutkowy zaniedbań albo uchybień, które wykrył rzeczoznawca. Oprócz tego muszą być tam zawarte również zasady postępowania, które będzie miało na celu usunięcie usterek.

Kiedy należy wykonać ekspertyzę techniczną?

Wyróżnić możemy kilka sytuacji, w których wykonuje się ekspertyzę techniczną. Najczęściej musi ona zostać wykonana w przypadku, w którym sporządzona opinia techniczna nie jest wystarczająca. Ekspertyzę przeprowadza się przede wszystkim w budynkach, w których zauważone zostały usterki w konstrukcji, które mogą zagrażać jego użytkownikom (na przykład pękające ściany). Prawo budowlane wskazuje również na taką konieczność przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych obiektu. Na skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego często decydują się również osoby, które planują zakup domu, ponieważ ekspertyza pozwala na wykrycie ewentualnych wad konstrukcji.

Powrót do realizacji

Tel: +48 58 742 31 95 | E-mail: biuro@konte.gda.pl | ul. Jabłoniowa 20 / 212 A, 80-175 Gdańsk

ⓒ Konte Sp. z o.o.

Realizacja: Web Room Studio